ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΕΤΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2681083146

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΕΤΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2681083969

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017  (ΦΕΚ 109Α),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής::

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

 β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Δ.Υ.Μ.). Το σχετικό έντυπο το παραλαμβάνετε από το δημοτικό σχολείο.

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης» (15 Ιουνίου 2020), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 15-5-2020 έως 29-5-2020 ως εξής:

Με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2681083969).

Ώρες: 9.00-11.00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/44942-13-05-20-eggrafes-mathiton-kai-mathitrion-sta-dimotika-sxoleia-gia-to-sxoliko-etos-2020-2027

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!

Υγεία, υπομονή και αισιοδοξία!