Το σχολείο μας είναι το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Πέτα.