Τη Δευτέρα 8-3-2021 οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις του σχολείου μας συμμετείχαν σε διαδικτυακή εκδήλωση, που συνδιοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Άρτας με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας και το Δημοτικό Σχολείο Άνω Καλεντίνης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία της Ελεούσας, του Πέτα και του Νεοχωρίου. Θέμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός  (bullying) με καλεσμένο ομιλητή τον κ. Νίκο Μιχαλόπουλο, δάσκαλο, πρωταθλητή και συγγραφέα. Οι μαθητές/τριες των συμμετεχόντων σχολείων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον συγγραφέα και να του απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης.

  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

 β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Δ.Υ.Μ.). Το σχετικό έντυπο μπορείτε να το παραλαμβάνετε από το δημοτικό σχολείο.

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης» (15 Ιουνίου 2021), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον/τη γονέα ή τον/την κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 1-3-2021 έως 20-3-2021 ως εξής:

Με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

                                                                                                                    Η Διευθύντρια

                                                                                                                    Μαρία Μπίμπα