Οι μαθητές/τριες των Β΄ και Δ΄ Τάξεων εκφράζονται για τον Σχολικό Εκφοβισμό και τη Σχολική Βία δημιουργώντας  κολάζ, ενώ οι μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης παρακολουθούν μία σχετική ταινία και συζητάνε για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό.