Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά τάξη στον δικτυακό τόπο:

http://www.edutv.gr/